Aile Hukuku

Aile hukuku aile içi şiddet içerici boyutlara varabilen sözlü problem çözümlerinde karşımıza çıkan hukuk dalı olarak bilinmektedir.

Medeni hukuk kapsamında ele alınan bir konu olan aile hukuku nedir konusu pek çok kişinin merak ettiği konular çemberini kapsamaktadır.

Aile hukuku nedir?

Pek çok konuyu bir çember misali çevreleyen bir hukuk dalı olan aile hukukunda evlilikten boşanmaya velayetten evlat edinmeye yardım nafakası ya da vesayet gibi konuları kapsayıcı bir yaklaşımla ilgili kişilere yaklaşım gösterilmektedir. Kimi zaman medeni hukuk aile hukuku kapsamında karşılaşılabilecek durumlarda göze çarpan bir konuda birlikte yaşayan arkadaşlık ilişkilerinde yaşanan problemlerde gündeme gelebilmektedir. Bu arkadaşlık ilişkilerinde doğan çocuklarla alakalı konuların tartışması gündem olabilmektedir. her çocuk her evli çift içinde doğan çocuk kadar hak sahibi olabilmektedir. Ayrıca aile içi şiddet durumları gibi görünse de bazen suni döllenme yoluyla evlat sahibi olmayı deneme, taşıyıcı annelik, çocuk istismarı durumları ya da çocuk kaçırma vakalarıyla karşı karşıya kalabilme durumları karşımıza çıkabilmektedir. İç hukuk gereği yapılan düzenlemelere göre bu konular mahkeme masasında çözüme ulaştırılabilmektedir.  Her ne kadar sadece aile hukuku konusu gibi görülse de avukat, savcı ve hakimlerin yanı sıra psikiyatristler, ruh bilimcileri ve sosyal çalışmacılar da problemler ve çözüm durumlarıyla alakalı söz sahibi olabilmektedirler.

Evliliklerin hukuku olarak da adlandırılan aile hukuku eşleri, çocukları ve haklarını garanti altına alabilecek kadar söz sahibi hakları kapsamaktadır. Vesayet durumları ve çocuk istismarı durumlarında dahi yasal cezalar bu hukuk kapsamıyla verilebilmektedir. Toplumsal düzende temel denebilecek tüm durumları kontrol altına alan bu kanun aile birliğini korumadan yana karar vermektedir. Bir aile bütünlüğünde olmazsa olmaz koruyucu kalkandır denebilir. Aile mahkemeleri aracılığı ile aile için çok özel sorunlar çözüme kavuşturulabilmektedir. Bu konuda Uyar Legal olarak yanınızda olduğumuzu unutmamalısınız.

Aile için sorunlar kapsamına girebilecek konular nelerdir?

Boşanma davaları ve suçun kime ait olduğu konusu ehemmiyet arz eder. Bu konuda iyi bir boşanma avukatı edinebilmek size yol gösterecektir. Ya da her aile sorununuzda yanınızda yer alan aile avukatı aracılığıyla çözüm yoluna gidebilirsiniz.

Boşanma gerçekleştiği taktirde en önemli denebilecek sorunlar listesinde karşınıza çıkacak olan velayet davası konusunda da çözüm önemlidir. Çocuğu görme hakkınız ve velayetin kimde kalacağı konusu için iyi bir avukat gözetimi ile sorunun üstesinden gelebilirsiniz.

Nafaka davası da boşanma sonrası eş ve çocuk için ödenecek bedel olarak karşınıza çıkabilecek dava çeşitlilikleri listesindedir. Nafaka belirleme ve karara bağlama gibi konuları içeren aile hukuk kapsam konuları toplumun birincil derece ehemmiyet gösterdiği kanunlar zinciri arasındadır. Huzurlu bir toplum için gerekli olan durumları karşımıza çıkaran aile hukuku konuları güvenli bir toplumun gerekliliklerindendir. Kendi ayakları üzerinde güvenle duran bir nesil yetiştirme de rol alan ailede yetişen çocuklar toplumun kaderini belirlemede de ölçüt olabilmektedir. her ne kadar istemesek de bazı sorunlarla karşılaşmak ve bunlarla baş etmek durumunda kalma yükümlülüklerini sırtlanmak durumunda kalabilmekteyiz. Sıkıntı adı altında baş gösteren bu konular birçok bilinmezliği de ardı sıra karşımıza çıkarır. Boşanmış aile çocukları ülke genelinde sorun teşkil edebilmektedir. Hem psikolojik travmaya hem de kendi karar vereceği bir barınma yeri tercihine mahkum kalan çocuklarda sıkıntı üzerine sıkıntıların baş göstermesi kaçınılmaz olabilmektedir.

Boşanma davası konularının ilk sırasında yer alan velayet durumu hem çocuk ve psikolojisi hem de gelecek belirleyicisi olma açısından önemlidir. Çocuğa düşecek olan miras ve kullanım hakkının çoğu zaman reşit olana kadar bekleme gerekliliği ve velayetin kimde kalacağında çocuk üzerindeki psikolojik travma durumları en doğru şekilde karara alarak sonuçlandırılmalıdır. Bazı zamanlarda babaların nafaka vermeye direnme davranışı gösterme huşuları baş gösterebilmektedir. Eşlerin birbirini aldatma durumları ya da şiddetli geçimsizlik gibi konu7larla boşanma gerçekleşiyorsa her biri için farklı düzenlemelerle yaptırımlar göze çarpabilmektedir. Aile içi hukuk düzenlemesi işte bu sebeple önemlidir. Bazen eşlerin birbirlerinden çocuk kaçırma durumları ile de karşı karşıya kalınmaktadır. Ya da velayeti alan eşten kaçırılan çocuğu bulamam ve yargıyı reddetme durumlarında çok daha farklı durumlar karşımıza çıkabilmektedir.

İstanbul aile hukuku olarak aile hukuku kapsamında neler mi yapıyoruz? En çekişmeli babalık davası konularında başarıyı elden bırakmıyoruz. Aynı zamanda isim ve yaş düzeltme davası ya da kazai rüşt davaları gibi dava konuları da aile hukuk kapsamında ilgilendiğimiz diğer dava konuları listesindedir. Kimi zaman nüfus kaydının düzeltilmesi davası, ya da huzursuzluklar sonucu açılabilecek maddi ya da manevi tazminat davası durumlarında da gereken ilgiyi göstermekteyiz. Bazen vesayet davası konularında kimi zaman ise nesebin reddi davası hususlarında da başvuru alıyoruz. Aile içinde her kişiyi kapsayan olumlu ya da olumsuz tüm durumlara karşı önlem alma konularında gerektiği şekilde harekete geçiyoruz. Şiddetin önlenmesini ön plana alarak giriştiğimiz davalarda çocukların ve eşlerin ne kadar değerli olduklarını bir kere daha önemseyerek hareket eden aile hukuku bütünüyle koruyuculuğundan ödün vermemektedir. Tazminat talepleri, tedbir kararları, iptal davaları, boşanma kararlarının tanınması, kadına ve çocuğa şiddete dur deme durumlarında en iyi şekilde koruyuculuk sağlayabilmekteyiz. Kanunlar çerçevesinde alınan en doğru kararların en doğru zamanda verilmesi ve uygulanabilmesi durumlarıyla sizleri buluşturmak birincil görevlerimizdendir. Sizlerin haklarınızı koruduğumuz kadar her iki taraf açısından haklı tarafın kazanmasından yana olan kanun hükümlerinin benimsenmesi kapsamında da gerekli adımlar atılmaktadır. Aile hukuk kapsamına giren ne konuda tardıma ihtiyaç durumlarınız varsa sitemizden gerekli bilgilendirmeyi edineceğinizden kuşkumuz yok. Aile ile ilişkilendirilebilecek tüm durumlarda bizimle hareket ederek bu durumdan memnun kalabilirsiniz.

Hukuki hizmet babında velayet konusu nasıl sonuçlanabilir?

Velayet hem çocuğun psikolojik durumunu tehdit etmeyecek hem de maddi açıdan rahat bir yaşam sürdürecek bir yerde bulunabileceği seçim ile son bulabilecektir. Hukukçular olarak çocuk kadar onun gelecek konusundaki kaygı durumlarını en iyi şekilde karşılayacak kararlar alınma yoluna gidilmektedir.

Aile hukuku kapsamında yer alan belli başlı konular nelerdir?

Nişanlanma ile başlayan evlilik serüvenine dahil olabilecek çocuk nafaka hakkı, boşanma, velayet, vesayet, kayyım, mal rejimi durumları göz önüne alınan kapsayıcı konulardır. Boşanma durumuyla bağlantılı olabilecek konuları da içeren bu hususlar tarafların iyi niyetlilik durumlarıyla örtüşerek karara varılan durumları gözler önüne serebilmektedir.

Boşanma davası ile dikkate alınacak durumlar nelerdir?

Ne sebep ile aile birliğinin bozulduğu göz önüne alınır. Aldatma, geçimsizlik, eşin çocuğu kaçırması ya da şiddet durumlarının nüksetmesiyle kişilerin iyi hal durum gözetimiyle karara varılır. Çocuklar kadar eşlerin içinde bulundukları daha doğrusu mahkum edildikleri ortam koşulları ve sonuçları da göz önüne alınarak karar verilir.

Nafaka davasının belirleyicisi nedir?

Nafaka kişilerin boşanma sonrası faydalanabileceği maddiyat olarak bilinmektedir. Dava sonrasında eşte kalan çocuk ve eşin çalışıp çalışmama durumu hayatı devam ettirebileceği ortama sahip oluş düzeyine göre belirli bir maddi gelir bütçesi teklif edilmektedir. Nafaka sırasında gerek çocuk için gerekse eş için biçilecek olan fiyatlandırma da özel durumlar göz önüne alınarak belirlenmektedir.

Boşanma sonrası velayet neye göre verilir?

Velayet davasında öncelikle çocuğun yetişeceği ortam koşulları gözetilir. Velayet verilecek kişide yaşayacakları ve önceki yaşantısındaki yaşadıkları karşılaştırmasını yapan hakim ya da savcı en doğrusuna karar verecektir. Bu konuda aile hukuku ve bizi koruyan maddelerine sonuna kadar güvenebiliriz. Ailenin değerini bu konuyla olan en doğru ifade ve kararlarla bir kere daha anlayabileceğiz.