Ceza Hukuku

Ceza hukuku genel olarak suç teşkil eden olayları ve cezayı bir arada inceleyen kamu hukuk bölümü olarak karşımıza çıkmaktadır.

Genel ya da özel ceza hukuku olarak ayrılan bu hukuk dalında suçun maddi ve manevi unsur bütünlüğüyle tanımlanması ve suç sayılan eylemlerin neler olabileceği ile ilgili durumlar ve sınırlamalar incelenmektedir. İnsanlar yaptıkları eylemlerde davranışlarını özgürce sergileme hürriyetine sahiptirler. İnsanlar her ne kadar davranışlarını yönlendirme durumuyla kendilerini baş başa bıraksalar da kimi zaman içlerinde yer aldıkları çevre kaynaklı suç eğilimi gösterebilirler. Doğal ve sosyal çevre ve dürtüsel davranış sonuçları da beraberinde getirecek kimi zaman haklı iken kimi zaman yaptırıma uğratan bireyler olabilme durumlarıyla karşı karşıya kalabileceksiniz. İşte bu anlarda sizleri destek bir savunucu arıyorsanız Uyar Legal avukatları olarak yanınızda yer aldığımızı unutmamalısınız. Toplumsal yaşamda devamlılık arz edecek olan görev üstlenişte karşımıza çıkacak olan ceza hukuku son derece önem arz eden değerleri korumaktadır. Ceza hukuku bazı yasaklayıcı ve emredici davranış normlarından faydalanarak insanlık için korumaya aldığı değerleri ile bilinmektedir.

Ceza muhakemesi hukuku nedir?

Ceza hukukunda genel anlamda gerçekleştirilecek olan iddia, savunma ve yargılama sürecini kapsayan gerçeğe ulaşılması durumu olarak tanımlanmaktadır. Ceza muhakemesine bakılırken kişi üzerinde suç şüphesiyle başlayacak süreç olay sonuçlanana kadar devam etmektedir. Bazen suçlu bulunurken bazen de beraat durumu gerçekleşebilmektedir. Tabii sonuç ne şekilde olursa olsun ceza hukuku genel hükümler çerçevesinde itiraz etme hakkı her zaman bulunmaktadır. Belli başlı suçları içeren ceza hukuku özel hükümler suç tipine ve suçun genel teorisine göre atılan adımlarla yapılan incelemeleri gözler önüne serecektir.

Ceza hukuku özel hükümler kapsamına giren konular nelerdir?

*Kasten öldürme suçu,

*Kasten öldürme suçunun nitelikli halleri,

*Güveni kötüye kullanma suçu,

*Kasten yaralama suçu,

*Kasten yaralama suçunun nitelikli halleri,

*Taksirli öldürme suçu,

*Hırsızlık suçu,

*Hırsızlık suçunun nitelikli halleri ve neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış hırsızlık,

*Mala zarar verme suçu,

*Cinsel saldırı ve istismar suçu,

*Dolandırıcılık suçu ve bu suçun suçunun nitelikli halleri, y

*Yağma suçu olarak bilinmektedir. Bu konularda yardıma ihtiyaç duyma halinizde güvenli bir avukat tercihini Uyar Legal olarak bizi tercih ederek gerçekleştirmeniz sizlerin güvenilir bir hizmet alabilmenize imkan tanıyacaktır. Oldukça başarılı bir profilde sizler için her türlü imkanı yaratacak olan avukatlarımız her duruma hazırlıklı ve savunuculuk yönleri gelişmiş bir şekilde karşınıza çıkmaya hazırdırlar.

Vergi hukukuna aykırılık durumlarını inceleyen bir hukuk dalı olan vergi ceza hukuku toplum düzenini etkileyen önemli bir sahadır. Devlet gelirleri üzerinde de olumsuz etkilerini gösteren bu hukuk dalı çeşitli yaptırımları ile kişilerin karşısına çıkmaktadır. Türk vergi hukukunda yer alan ceza hukuku ilkeleri gözetimiyle hareket edilen hukuk sahasında kabahat ve suç teşkil eden durumlar ve uygulanacak ceza durumları yer almaktadır.

Devletler arası ceza hukuku kurallarının uygulandığı uluslararası ceza hukuku suç eylemi gösteren kişi ve suça maruz bırakılan kişi üzerinde hangi devlet kanun hükmünün geçeceğine karar verir. Uluslara arası ceza mahkemesi aracılığıyla bu durum çözümü kolaylaştırılmaktadır. Ceza hukuku nedir konusunda her ne kadar ceza kavramını inceleyen bir kamu hukuku akla gelse de Türk ceza hukuku çerçevesinde en iyilerle buluşmak içinde bulunduğumuz durumlarda aklımıza gelen ilk şey olabilmektedir. Suçta ve cezada kanunilik ile suçta ve cezada kusur ilkesi gözetimiyle içinde bulunduğunuz durum değerlendirilmesi gerçekleştirilmektedir. İstanbul ceza hukuku alanında yardım ihtiyacınızda her türlü ağır ceza davaları, asliye ceza davaları, sulh ceza davaları ya da vergi davaları gibi dava durumlarında avukatlarımıza güvenebilirsiniz. Sizleri bulunduğunuz durum içinden kurtaracak olan avukatlarımız aynı zamanda tam yargı davaları ihtiyaç anında da imdada koşabilecek kriterde özel donanımlı kimlikler olarak çağrınıza yanıt verebileceklerdir. İdari işlem kaynaklı bir zararı tanzim etme amacı güden tam yargı davaları kimi zaman iptal davaları ile bir arada açılabilmektedir. Bazen iptal davasında kesinleşme beklemesine gidilir. Ardından bu kesinleşmeyle birlikte bağımsız yeni bir dava olarak da karşımıza çıkabilmektedir. Tam yargı davası çeşitleri oldukça fazladır. Tazminat davası niteliğinde olabileceği gibi istirdat davası niteliğinde de bizleri karşılayabilmektedir. Ya da vergi uyuşmazlığından doğan davalar gibi çeşitliliğini sürdürür. İdari sözleşme temelli tam yargı davaları da göze çarpabilmektedir. Her durumda ihtiyaç durumunda olacağınız ceza avukatı tercihinizde bize güvenerek yola çıkabilirsiniz. Bu davalarda öncelikli olarak idarenin hizmet kusuru noktasına odaklanma gerçekleştirilmektedir. Zarar oluşsa dahi ilk bakılacak idarenin sorumlu olup olmadığı hususundaki en net araştırmayı avukatlarımız rehberliğinde yaptırabilirsiniz. Sorumlu olup olmama durumu ile açığa çıkacak olan maddi ve manevi tazminat ile karşılaşma durumu hakimiyetini koruyacaktır. Açığa çıkan zarar durumunda eğer ki zarar gören ya da üçüncü kişi kusur kaynaklı idari tazmin sorumluluğu yok denilir. Kamu hizmeti ve zarar arasında herhangi bir zarar tespit edilemediği için sonuç bu şekilde olabilmektedir. Her zaman bu tarz konulardaki ihtiyaç hallerinde sizden daha iyi araştırıp dava sonucunu çabuklaştıracak olan avukatlarımızdan yardım talep edebilirsiniz. Tekliflerinizi le içinizde bulunulan hali dinleme ve gerekeni yapma hususunda en doğru şekilde adım atacağından emin olacağınız avukatlarımız rehberliğinde alacak olduğunuz hizmetten tatmin olabileceksiniz. Sizleri asla yatı yolda bırakmayacak olan avukatlarımız ile tüm olay detaylarını ve araştırılacak ipucu ve sizin kusursuz olduğunuzu durum tespitlerinde ilerleme kaydetmek kolay olabilecektir. Bu konuda verilecek hizmet kriterlerimiz kadar yaklaşımlarındaki yakınlık ve kaliteden ödün vermeyen avukatlık kimliklerine hayran kalacağınızı avukatlarımıza her şekilde şeffaf olmalısınız. Vereceğiniz güven ve alacağınız hizmetin değerini sonuna kadar hissedeceğinizden kuşkunuz olmasın.

Ağır ceza davaları kapsamında ne gibi suçlar kendini göstermektedir?

Ağır ceza davaları kişilerin kasti yaptıkları işlemleri kapsayıcı davalardır. Bu davalarda görevli avukatlarımız oldukça başarılı olmakla beraber kasti adam öldürme, taksirli ölüme sebep olma, irtikap, yağmalama, ağırlaştırılmış yaralama, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, zimmet, resmi belgede sahtecilik, hileli iflas gibi suçlara bakmaktadırlar.

İdari işlemin iptali davası nedir?

İdari yargı yolu ile açılabilecek bu dava idari işlem uygunluk tespiti amacıyla açılabilmektedir. Hukuka aykırılık durum tespitinin yapılacak olduğu bu dava çeşidi içinde son derece özverili çalışma prensibi ile sizlere eşlik edecek hukuki elemanlarımız hizmet vermektedir. Avukatlık alanında idari işlerde yoğun çalışmaları ile başarı kazananlardan yardım teklifinde bulunarak bu konudaki sürecinizde yalnız kalmaktan kurtulabilirsiniz.

Sulh ceza hakimliği kararına itiraz başvurusu gerçekleştirmek için ne yapmalıyım?

Bu konuda detaylı bilgiye sahip avukatlarımızdan yardım isteyebilirsiniz. Aynı zamanda davalar ve olaylara bakış açısı olarak kendinizde yeterli olmayan her türlü bilgiyle donanımlaşmış isimlerimizden alacağınız yardımlarla oldukça akışında giden sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Kanun yolu ile itirazınız en doğru şekilde iletilerek soruşturma işlemlerinin takibi düzenli olarak gerçekleştirilebilecektir.

Vergi kaçakçılığı yapılan bir şirketteyim. Ne yapmalıyım?

İşini bilen bir avukat eşliğinde vergi davası açma yoluna gidilebilir. Bu durumu fark etmeniz ile birlikte şirket çalışanları için en doğru kararı aldığınızdan şüpheniz olmasın. Vergi ile ilgili tüm davalarda bilgisi ve tecrübesi ile sizlere yardımcı olmaktan keyifli çalışanlarımız ile başvurularınızı bekliyoruz.

Cinsel tacize uğradım. Bu konuda nereye başvuru yapabilirim?

Asliye ceza mahkemesinin söz sahibi olduğu konu kapsamına giren içinde bulunduğunuz hal gayet çabuk çözümlenebilecektir. Gerek bu durumun gerçekleşme sebepleri gerekse maruz kaldığınız durumun getirileri ile sizlerin en doğru merci ile buluşmasına yardımcı olacak olan avukatlarımızdan yardım alabilirsiniz.