Marka Hukuku

Marka hukuku sınai hakların korunması önemlidir. Bireysel markanızın zarar görmemesi için gerekli işlemleri yapmaktayız.

Marka, üretilen mal ile hizmetlerin diğer mal ile hizmetlerden ayrılmasını sağlayan, bu noktada işbu üretimleri yapan teşebbüslerin haklarını koruyan isimler, işaretlerdir. Günümüzde içtihatlardan yola çıkılarak koku ve diğer farklı özelliklerin de marka kapsamına girmesi söz konusudur. Marka türleri de yasal düzenlemelerde saptanmıştır. Buna göre, markalar, bireysel marka, ortak marka ve garanti marka olarak üç marka türü bulunmaktadır.

Markalar hakkında bilinmesi gereken ana bilgiler

Bireysel marka teşebbüsleri içeren ve klasik anlamda akla gelen marka çeşididir. Gerçek ya da tüzel kişi olan iştiraklerin yaratıları olan mal ile hizmetlerin marka olarak tescil edilmesi anlaşılmaktadır. Ortak markalar, bir grupta yer alan mal ile hizmetlerin diğer firmaların üretimlerinden ayıran işaretlerdir şeklinde tanımlanabilir. Uygulamada ortak markaların da kendi aralarında ikiye ayrıldığını belirtelim. Buna göre, üyelik markaları ve birbirinden aslında bağımsız olan ancak aynı olan malların ya da hizmetlerin belirtildiği işaretleri gösteren markalardır. Garanti markası ise, marka hakkı sahibinin idaresi ve kontrolü altında olması şartı ile, markasının yani mal ya da hizmetinin kullanımını birçok farklı işletme ya da üreticiye belirli detaylar ve hükümler altında vermesini gösteren işaretlerdir. Bu konuda önemli düzenlemeler yapılmalı, marka hakkı sahibi korunmalıdır. Uzmanlık isteyen noktalar, hukuk büromuz gibi bilgi ve deneyimi olan hukukçular tarafından düzenlenebilir.

Marka hakkının korunması ve düzenlemeler konusunda hukuk büromuz uzmandır.

Marka ve patent hukuku kesin kuralları içeren, süre esası ve yaptırımları olan özel düzenlemeleri içermektedir. Markaların tek tek yani tek başvuru ile bir marka tescil edilecek şekilde yapılması gerekmektedir. Marka başvurusunun süresi içinde yapılması gerektiği gibi, ayrıca başvuru şekli de kanunda düzenlenen şekilde olmalıdır. Kanuna uygunluk ve  mutlak red incelemesi başvurudan sonra ayrıntılı olarak yapılır. Başvuru yasalar noktasında eksik değilse, yayınlanır ve itiraz edilme süresi başlar. Bu üçüncü kişilerin itiraz etmesi için tanınan bir hak süresidir. İtirazların olmaması ya da olsa da yerinde görülmeyerek reddedilmesi ile marka talebi kesinleşir, marka tescil edilir.

Marka tescil başvurusunun mutlak red nedenleri, kanunda kesin hükümler şeklinde bir düzenleme ile yer almaktadır. Mutlak red nedenleri yanında nispi red nedenleri de kanunda sarih olarak düzenlenmektedir. Markanın tescil edilmesinden sonra artık on yıllık koruma süresi söz konusu olacaktır. Marka koruma süresinin bitmesinden altı ay önce, yenileme ücretinin ödenmesi suretiyle yenileme yapılabilir. Bu durumda yeniden on yıllık süre ile marka korunacaktır. Korumanın kapsamı ise, marka hakkında tecavüzün önüne geçmesini amaçlamaktadır. Buna göre, marka sahibinin izni olmadan, marka sahibinin haklarını kullanmak, marka sahibinin izni olmaksızın, markayı ya da ayrılamayacak kadar aynı yanları olan bir benzerini kullanmak, izin olmaksızın işbu markaya ait olan üretimleri satmak, ticarete sunmak ya da dağıtmak, benzer işlemleri ya da tasarrufları yapmak, marka sahibinin izni olmadan marka üzerinde lisans ya da devir işlemleri yapmak koruma altına alınmaktadır.

Marka haklarına tecavüz edilmesi yasa kapsamında düzenleme altına alınarak cezai yaptırımlar öngörülmüştür. Bu yaptırımların sonucu olarak, menfi tespit davası açılması, tazminat istemi gibi hukuki işlemlerin yapılması da marka sahibine tanınan haklardır. Marka hukuku, marka patent hukuku ticaret hukukun gerçekten çok önemli düzenlemeleri arasında yer almaktadır. Marka ve patent hukuku alanında kapsamlı çalışmalar yapan ve uzman bir hukuk bürosu ile çalışmak firmaların markalarını mükemmel şekilde korumalarını elbette sağlayacaktır.

Ticaret hukuku alanında Uyar Legal hukuk bürosu olarak kapsamlı çalışmalarımız bulunmaktadır. Faaliyet alanlarımızın önemli bir kısmı ticaret hukuku üzerinedir. Elbette ticaret hukukunun en önemli ayaklarından birini de marka ve patent hukuku oluşturmaktadır. İstanbul marka hukuku çalışmaları arasında referansları en yüksek sayıda ve olumlu hukuk bürolarından biriyiz. İstanbul merkezli olan hukuk büromuz, kent ve çevresinde hizmet vermektedir. Bugüne kadar son derece önemli firmaların marka işlemlerini gerçekleştirdik ve mal ile hizmetlerinin korunmasını sağladık. Sizlerin marka başvurularınızın da eksiksiz şekilde olmasını sağlamak için çalışmalarımız devam etmektedir. Marka başvurularının tam ve resmi anlamda hatalı olmadan yapılması firmaların zaman kaybetmemesi açısından  çok önemlidir. Ayrıca itibar açısından da başvuruların doğru yapılması önem taşımaktadır. Hukuk büromuz bu noktada maksimum emek vermektedir ve danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Mal ile hizmetlerin marka tescili ile on yıl süre koruma altına alınması, hak kayıplarının ve haksız rekabetin de önüne geçilmesini sağlamaktadır. Öte yandan, marka olarak tescil edilen üretimlerin kötü niyetli kişiler tarafından suistimal edilmesi durumunda, profesyonel ve bilgi sahibi bir hukukçudan yardı alınarak gerekli davaların açılması çok önemlidir. Uyar Legal olarak, değerli müvekkillerimizin marka tescil haklarının korunmasında son derece özen göstermekteyiz. Buna göre, öncelikle firmalarımızın marka tescil taleplerini kapsamlı çalışmalarımızla, başvuru şeklinde hazırlamaktayız. Bundan sonra marka tescilinin yapılması ile bir suistimalin olması halinde, gerekli menfi tespit davasının açılması, tazmini gereken bir halin saptanması halinde zaman geçirmeden tazminat davasının açılması çalışmalarımızı yapmaktayız. Bu sayede müvekkillerimizin hak kayıplarının derhal önlenmesini sağlamaktayız.

Marka hukuku ve genel anlamda ticaret hukuku alanında çalışmalarımız, müvekkillerimiz açısından dosya bazında ya da genel anlamda hukuki müşavirlik noktasında olabilir. Hukuk büromuz olarak, müvekkillerimizin güncel şekilde çalışmalarımızdan bilgilenmesine de önem vermekteyiz. Duruşmaların ve diğer hukuki gelişmelerin ardından derhal müvekkillerimize rapor verilmektedir. Bu sayede sizlerin çalışmalarımızdan an be an bilgi sahibi olmanız sağlanmaktadır. Ticaret hukuku alanında çalışmalarımız, marka, patent hukuku, sigorta hukuku, anonim şirketlerin, adi şirketlerin, limited ve komandit şirketlerin kurulması ve çalışmalarının yasal noktada düzenlenmesi, kıymetli evrak hukuku, dernek ile vakıfların çalışmalarına gerekli hukuki desteğin verilmesi gibi hizmetlerimiz sizlere sunulmaktadır.

Marka hukuku haklarını kullanmak için ne yapmalıyım?

Uyar Legal Hukuk olarak tüm marka hukuku çalışmalarımızda sizlerleyiz. Öncelikle hukuk büromuzdan randevu alınız ve çalışmalarımızla ilgili tüm belgelerinizi iletiniz. Bu şekilde durum tespiti yapılarak, hukuk büromuz tarafından yol haritası çizilecektir.

Marka tescil başvurularını nasıl yapabiliriz?

Marks tescil başvuruları firmalar ya da bireyler tarafından yapılabilir, ancak bir uzman desteği almadan başvuru yapılması, eksik başvuruların olması ve zaman kaybına neden olabilir. Bu durumu yaşamamak için hukuk büromuzun uzmanlarından destek almak çok daha doğru olacaktır. Ne bir başvuru eksikliği, ne de zaman kaybı olmadan doğru başvuru bu şekilde yapılabilir.

Marka haklarının korunmasına neler yapılabilir?

Danışan firmalarımıza zaman geçirmeden ve en güncel içtihatları takip ederek, marka haklarının korunmasına yardımcı olmaktayız. Suistimal, tecavüz durumumun tespiti ile hemen menfi tespit ile tazminat talepli davalarımız açılır ve muhataba gerekli ihtar işlemleri yapılır.

Uyar Legal Hukuk ile nasıl bağlantı kurabilirim?

Uyar Legal hukuk bürosu olarak her zaman danışanlarımızın yanındayız. Sosyal medya hesaplarımız üzerinden izleme yapabilir ve iletilim kurabilirsiniz. Ayrıca, çağrı merkezimiz de her zaman açıktır ve web sitemizin iletişim kısmından da bağlantı kurmanız elbette mümkündür. Randevularınızı ve destek taleplerinizi bu şekilde alabilirsiniz.

Uyar Legal den nasıl danışmanlık alabilirim?

Uyar Legal nezdinde, sadece marka tescil başvurularınız ve benzer talepleriniz için başvuruda bulunabilirsiniz. Ayrıca genel anlamda tüm hukuki süreçlerde destek almak için genel bir danışmanlık desteğini de hukuk büromuz bünyesinde alabilirsiniz. İstanbul genelinde birçok önemli kişi, kurum ve holdingin danışmanlık hizmetlerini kesintisiz olarak sürdürmekteyiz.