Miras Hukuku

Ölüme bağlı bir tasarruf olan miras son derece önemli haklar bir o kadar hak kayıpları doğurabildiğinden miras hukuku önemlidir.

Medeni kanun kapsamında özel olarak, detaylı şekilde düzenlenmiştir. Miras hukuku kapsamlı şekilde düzenlenen, ayrıntılı, önemli ve şekle bağlı tasarrufları içeren hükümler ve işlemleri kapsamaktadır.

Miras Hukuku Nedir?

Miras hukuku nedir, kişilerin ölümlerinden sonra taşınır ya da taşınmaz malları üzerinde yapmak istediği tasarruflara göre düzenleme yapılması, veya ölümü, yasal olarak gaip ilan edilmesi ya da ölümüne karine olması durumunda yasal mirasçılarına tasarruflarının aktarılması noktasında işlemlerin yapılması olarak tanımlanabilir. Mirasçılar, yasal mirasçılar ya da atanmış, diğer mirasçılar olarak değişebilir ya da bir arada olabilir. Mirasçıların miras payları, mirasa hak kazanmaları ya da mahrumiyet halinde olmaları, miras alma ya da alamama durumları gibi ayrıntılar ile miras hukukunun düzenlemeleri arasındadır. Miras hukuku avukatı, medeni hukuktan ve miras hukukundan doğan tüm düzenlemeleri en güncel içtihatları ile bilir, sorun çözümünde teorik ve pratik olarak odaklanır.

Miras bırakanın eksileri ve artıları ile yani borçları ve tasarrufları ile mal toplamına tereke adı verilmektedir. Terekeye alacaklar, hali hazır tasarrufların mevcudu ve borçları eklenerek ne sıra ile ödeme yapılacağı, mirasçıların hisse oranları hesaplanarak, ne şekilde, hangi oranda miras alacakları hesaplanır. En iyi miras hukuku avukatı, terekenin kapsamlı ve elbette yasalara uygun şekilde düzenlemesini yaparak, yüzde yüz yasalara uygun şekilde, ayrıca eksiksiz ve dürüst olarak, kanuna hakim ve hukuk nosyonuna uygun olarak tereke taksimi yapan avukattır.

Miras Hukuku Konusunda Çalışmalarımız

Türk medeni kanunu miras hukuku hükümleri uyarınca, Uyar Legal Hukuk Bürosu olarak çalışmalarımızı siz değerli danışanlarımız ve müvekkillerimiz için sürdürmekteyiz. İstanbul miras hukuku alanında hizmet sunan firmalar arasında, mevcut referanslarımızdan da anlaşılacağı üzere, son derece kapsamlı ve başarılı çalışmalara imza atmaktayız. Çok kapsamlı, ayrıntılı, hukuki anlamda çözümü asla kolay olmayan birçok çalışmaya imza atmış bulunmaktayız. Çalışmalarımız miras işlemleri olarak, yani murisin vefatından sonra terekenin düzenlenmesi noktasında olabildiği gibi, ölüme bağrı tasarruflar noktasında da olabilir.

Ölüme bağlı tasarruflar, miras bırakanın, murisin, ölümünden sonra geçerli olması noktasında niyetini sunduğu, ölümünden sonra yasal anlamda geçerli olmasını talep ettiği irade beyanı, beyanlarıdır. Ölüme bağlı tasarruflar, miras sözleşmesi ve vasiyetname olarak iki çeşit altında değerlendirilmektedir. Ölüme bağlı tasarrufların yapılmasında, miras bırakan kişinin temyiz kudretinin olması gerekmektedir. Ayırt etme yetisinin olması, yani yaptığı işlemin hukuki sonuçlarının neler olduğunun bilincinde olması lazımdır. Ayrıca bir yaş sınırı olarak, kişinin 15 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Hukuk büromuz olarak, danışanlarımıza ölüme bağlı tasarrufların hazırlanması noktasında detaylı olarak yardımcı olmaktayız. Uzman miras hukuku avukatlarımızın desteği ile eksiksiz şekilde vasiyetname ve miras sözleşmesi hazırlanması işlemlerinizi gerçekleştirmekteyiz. Ölüme bağlı tasarrufların kanunda düzenlenen nedenlerin olması durumunda iptali ya da geçersiz olması da söz konusu olabildiğinden, bu konularda danışanlarımız detaylı olarak bilgilendirilir. Ayrıca bu şekilde bir tasarrufta hak sahibi olarak gelen danışanlarımıza da destek olmaktayız ve vekaleten gerekli tüm işlemleri yapmaktayız.

Miras bırakılan kişinin miras bırakan kişiden önce ölmesi, evli çiftler arasında olan bir tasarruf kapsamında eşlerin boşanması, şartlı ölüm bağlı tasarruflarda şartın gerçekleşmemesi gibi nedenler yapılan tasarruf işleminin kanunen hükümsüz olması neticesini doğuracaktır. Hak ehliyeti olmayan kişi tarafından ölüme bağlı tasarruf yapılması, tehdit, aldanma, korku ile işlemin yapılması, hukuka ya da ahlaka aykırı şartları içermesi, kanunda düzenlenen şekillere uymaması halinde ise tasarrufların iptali söz konusu olacaktır. Tüm bu hukuki işlemlerin düzenlenmesinde, gerekli başvuruların yapılmasında hukuk büromuz aktif şekilde görev almaktadır.

Vasiyet yukarıda belirtildiği üzere, ölüme bağlı tasarrufların önemli kısmını oluşturmaktadır. Vasiyetin işler haline gelmesi için hukuk büromuz gibi, miras hukuku alanında yetkin kadrosu olan avukatlardan destek almak çok önemlidir. Vasiyetin açılması ve iptali davası konularında zaman geçirmeden hukuk büromuz ile bağlantı kurabilirsiniz. Belirli bir süre içinde, usulüne uygun olarak, yetkili mahkeme nezdinde, vasiyetin açılması davası ile vasiyet işler hale getirilmelidir. Bu şekilde, vasiyet kapsamında ilgili üçüncü kişilerin itiraz hakları gündeme gelecektir. Kesinleşme sürecinin ardından terekenin düzenlenmesi için vasiyet işlerlik kazanacaktır. Vasiyetin iptali işlemi niyeti olan danışanlarımızın da hukuk büromuzdan en doğru şekilde destek aldıklarını belirtelim. Taşınmaz malların tapu kayıtlarının düzenlenmesi için de hükmen tescil davası başvurularınızı uzman kadromuz kabul etmektedir. Gerekli ise incelemelerimiz sonucunda tespit edilmesi halinde, onay alınarak derhal işbu dava açılmaktadır.

Miras taksim sözleşmesi yapılan durumlarda ya da miras taksim sözleşmesi yapılması gereken durumlarda uzman kadromuz detaylı şekilde ve yasalara en uyumlu olarak, kesinlikle hak kaybı söz konusu olmadan gerekli yasal desteği vermektedir. Bu sözleşme, terekenin düzenlenmesinden sonra, mirasçılar ne kadar ve ne şekilde pay alacaklarını düzenleyen bir akit türüdür. Hali hazırda imza altına alınan miras taksim sözleşmesinin incelenmesi ve eksiklerinin giderilmesi yanında, tüm mirasçıların rızası ile anlaşması da sağlanarak yeni bir miras taksim sözleşmesinin hazırlanması çalışmalarımızı içermektedir.

Kanunda düzenlenen önemli bir işlem ise mirasın reddi iradesinin gösterilmesidir. Genellikle terekenin borçlarının alacaklarından, tasarruflarından fazla olması halinde, mirasçılar, bir ya da birkaçı ya da toplu şekilde mirasın reddi iradesinde bulunabilirler. Bunun için elbette hukuk büromuzdan destek almak mümkündür. Yasal süresi içinde mirasın reddi davası hazırlanır ve açılarak işlemler takip edilir. Bu şekilde, mirastan pay almak yani borçları üstlenmek yerine red iradesi gösterilmiş olacaktır. Miras hukuku uzmanlık isteyen ve hak düşürücü süreler ile işleyen düzenlemeler olduğundan uzman hukuk büromuzdan destek almak yerinde bir seçim olacaktır.

Ölüme bağlı tasarrufları yapmak için destek alınabilir mi?

Hukuk büromuz, iradenizin ve talebinizin bulunması halinde ölüme bağlı tasarrufların yapılması noktasında destek vermektedir. Bunun için randevu alarak görüşme sağlayabilirsiniz. Medeni kanunda düzenlenen gerekli şartların olması, yaş sınırı, ergin ve sezgin olmak ve diğer esasların olması halinde avukatlarımız size destek olacaktır.

Miras taksim sözleşmesi için destek alınabilir mi?

Miras taksim sözleşmeleri konusunda hukuk büromuz önemli çalışmalara imza atmış bulunmaktadır. Murisin terekesinin düzenlenmesi ve miras payları konusunda irade beyanlarınız alınarak, tüm mirasçıların yasal anlamda haklarını almalarını sağlayacak sözleşme için avukat kadromuzdan her zaman destek alabilirsiniz.

Miras ile ilgili hangi davalar açılır?

Miras hukuku noktasında birçok düzenleme ve hak mağduriyetinin olmaması noktasında dava açılabilir. Öncelikle mirasın reddi davası mirası alma iradesi olmayan mirasçılar içindir. Iskat davası ile miras bırakanın sağlığında mirasçılardan bir ya da birkaçını terekesinden mahrum etmesidir. Bu noktada dava açılması gerekebilir. Vasiyetin açılması ve iptali davası ve ölüme bağlı tasarruflar ile ilgili iptal davaları da açılabilir.

Miras davalarında ne zaman başvurmak gerekir?

Ölümünden sonra terekesinin kendi iradesi doğrultusunda düzenlenmesini isteyen değerli danışanlarımız, her zaman ölüme bağlı tasarruflar noktasında hukuk büromuzdan destek alabilirler. Öte yandan, miras bırakanın vefatından sonra gerekli tereke ve hukuki işlemlerin eksiksiz ve zamanında yapılması için Uyar Legal olarak sizlerleyiz.

Uyar Legal hizmetleri nelerdir?

Miras hukuku, aile ve şahıs hukuku, ceza hukuku, marka hukuku, fıkri ve sinai hakların korunması sigorta hukuku, iş hukuku, sözleşmeler, kira hukuku, icra ve iflas hukuku ve kapsamlı tüm hukuksal işlemlerinizde en doğru şekilde sizlere yardımcı olmaktayız.